آخرین مطالب

تست خودشناسی رنگ ها

خود را بهتر بشناسید!
تست خودشناسی

از میان ۹ شکل زیر ، تصویر مورد علاقه خود را انتخاب کنید . توجه داشته باشید که رنگ و شکل ، هر دو برای شما خوشایند باشند . سپس توضیح مربوط به هر شکل را بخوانید و ببینید چه شخصیتی دارید.

 

 

 

نوشته های مرتبط

تبلیغ بعد از نظرات