آخرین مطالب

ساخت انیمیشن زندگانی امام خمینی

«پا به پای آفتاب» انیمیشنی است درباره دوران جوانی و نوجوانی حضرت امام خمینی(ره) که توسط رسول بابارضا کارگردانی شده و جلیل عرفان منش که سابقا فیلمنامه «آفتاب و زمین» را یرای جواد شمقدری نوشته بود، تحقیقات کاملی را در این باره انجام داده است.

به گزارش ایسنا، ساخت این انیمیشن از اویل سال ۸۳ آغاز شد و پس از دو سال مراحل فنی و طراحی تصاویر آن به پایان رسید و هم اکنون در حال تلفیق طراحی با فضاها و زمینه‌ها است.

در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: قشون دولتی برای سرکوب عشایر بختیاری در مسیر خود از اطراف خمین می گذرند که دچار مشکل در تهیه آذوقه می‌شوند. با تبانی راهزنان منطقه آنها کاروان زیارتی خمین را در مقابل باج و خراج گروگان می‌گیرند. در این میان روح‌الله از جوانان شهر به همراه دیگر دوستان خود دسیسه راهزنان را ناکام می‌گذارند.

رسول بابارضا پیش از این مسافر شهر قصه‌ها و دوازده برادر را در کارنامه خویش دارد.

نوشته های مرتبط

تبلیغ بعد از نظرات