آبگوشت‌خوری بازیکنان در وسط زمین فوتبال + عکس

اکبر میثاقیان برای هدایت تیم ‌های تحت امر خود به لیگ برتر از هر ترفندی استفاده می‌ کند!

آبگوشت‌خوری بازیکنان در وسط زمین فوتبال

آبگوشت‌خوری بازیکنان فوتبال

ایده جدیدی که او اخیر وارد فوتبال کرده آبگوشت خوری در زمین فوتبال است!

او این ایده را فصل گذشته در مس کرمان پیاده نمود، هر چند این تیم در بازی پلی آف نتیجه را به استقلال خوزستان واگذار نمود و از صعود به لیگ برتر بازماند. در تیم خونه به خونه هم آبگوشت خوری ادامه یافت و حال که اکبر میثاقیان دوباره به مس کرمان برگشته بساط آبگوشت خوری در زمین فوتبال بار دیگر پهن شده است.

  آبگوشت‌خوری بازیکنان در وسط زمین فوتبال

آبگوشت‌خوری وسط زمین فوتبال

اکبر میثاقیان هفته ای یک بار شاگردانش را به آبگوشت در زمین فوتبال دعوت می‌ کند ومعتقد است این ترفند موجب افزایش همدلی در تیمش و نزدیک شدن بچه ‌ها به هم خواهد شد که در نتیجه گیری تاثیر گذار است!

جام نیوز