آخرین قیمت گوشى و نرخ انواع سیم کارت تلفن همراه در بازار تهران

 آخرین قیمت گوشى تلفن همراه و نرخ انواع سیم کارت تلفن همراه در بازار تهران، به شرح زیر است:به گزارش سرویس اقتصادی آریا، آخرین قیمت گوشى تلفن همراه در بازار تهران به شرح زیر است


نوکیامدل ۶۶۳۰ (با ضمانت) —۲۲۳ هزارتومانمدل ۷۳۷۰ (با ضمانت) —۳۰۰ هزارتومانمدل ۳۲۲۰ (با ضمانت) —۱۰۴ هزارتومانمدل ۱۱۰۰ (با ضمانت) —۴۸ هزارتومانمدل ۶۰۳۰ (با ضمانت) —۹۰ هزارتومانمدل ۱۶۰۰ (با ضمانت) —۶۵ هزارتومانمدل ۶۱۰۱ (با ضمانت) —۱۶۵ هزارتومانمدل ۶۰۲۰ (با ضمانت) —۱۲۵ هزارتومانمدل ۶۶۰۰ (با ضمانت) —۱۷۹ هزارتومانمدل ۳۲۵۰ (با ضمانت) —۳۴۰ هزارتومانمدل ۶۲۸۰ (با ضمانت) —۳۵۲هزارتومانمدل ۶۲۷۰ (با ضمانت) —۲۹۵ هزارتومانمدل ۶۱۱۱ (با ضمانت) —۲۶۰ هزارتومانمدل ۶۱۰۳ (با ضمانت) —۱۸۸هزار تومانمدل ۲۶۰۰ (با ضمانت) —۶۱ هزارتومانمدل ۳۲۳۰ (با ضمانت) —۱۹۷ هزارتومانسونى‌اریکسونمدل W800 (با ضمانت) —۲۸۸ هزارتومانمدل W500 (با ضمانت) —۲۲۲ هزارتومانمدل K300 (با ضمانت) —۹۹ هزارتومانمدل K700 (با ضمانت) —۱۵۲ هزارتومانمدل K750 (با ضمانت) —۲۳۵ هزارتومانمدل K750 (بدون بلوتوث)—۲۵۲هزار تومانمدل W550 (دوکابل)—۲۲۴هزار تومانمدل W900 (دو کابل)—۵۰۸هزار تومان
بنا به گزارش سرویس اقتصادی آریا، نرخ انواع سیم‌کارت تلفن همراه در بازار تهران نیز به شرح زیر است:صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۲ (خرید)—۵۷۰هزار تومانصفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۲ (فروش)—۵۹۰هزار تومانکارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۲ (خرید)—۵۰۰هزار تومانکارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۲ (فروش)—۵۲۰هزار تومانصفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۳ (خرید)—۵۱۰هزار تومانصفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۳ (فروش)—۵۳۰هزار تومانکارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۳ (خرید)—۴۷۰هزار تومانکارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۳ (فروش)—۴۸۵هزار تومانصفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۵ (خرید)—۴۷۵هزار تومانصفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۵ (فروش)—۴۹۰هزار تومانکارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۵ (خرید)—۴۱۰هزار تومانکارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۵ (فروش)—۴۲۵هزار تومانصفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۶ (خرید)—۴۷۵هزار تومانصفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۶ (فروش)—۴۸۵هزار تومانکارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۶ (خرید)—۴۱۰هزار تومانکارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۶ (فروش)—۴۲۵هزار تومانکارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۱ (خرید)—۶۲۰هزار تومانکارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۱ (فروش)—۶۴۰هزار تومان