آخرین کار مونا برزویی شعر ترانه «حالم عوض می‌شه»

“حالم عوض میشه”

بی اعتمادم کن به همه ی دنیا

یا اینکه با من باش

کنار ِ من تنها…

کنار ِ من تنها..

کنار ِ من تنها !

از اولین جمله ت …

فهمیده بودم زود

عشقای قبل از تو سو تفاهم بود !

اونقدر می خوامت همه باهات بد شن
با حسرت هر روز از کنار ِ ما رد شن

حالم عوض میشه

حرف ِ تو که باشه

اسم تو بارونه

عطر تو همراشه

اون گوشه از قلبم که مال ِ هیچکس نیست

کِی با تو آروم شد ؟

اصلا مشخص نیست !