آرایش صورت عجیب و دردناک زنان میانماری (عکس)

در زمان ‌های گذشته طبق یک سنت عجیب و دردناک زنان میانماری برای آرایش صورت خود را با خالکوبی می‌ پوشاندند؛ کاری کە بە آن سحر می‌ گویند.
در زمان های گذشته طبق یک سنت عجیب و دردناک زنان میانماری برای آرایش صورت خود را با خالکوبی می پوشاندند؛ کاری کە بە آن سحر می گویند. تصاویر زیر توسط عکاس ایتالیایی مارکو گیووانلی در کوه های ویکتوریا در غرب میانمار گرفته شده است. در حال حاضر کمتر کسی به این شکل صورت خود را آرایش می کند چرا که طبق قوانین جریمه می شود.

آرایش صورت،آرایش زنان میانماری

آرایش صورت،آرایش زنان میانماری

آرایش صورت،آرایش زنان میانماری

آرایش صورت،آرایش زنان میانماری

آرایش صورت،آرایش زنان میانماری

آرایش صورت،آرایش زنان میانماری

آرایش صورت،آرایش زنان میانماری

آرایش صورت،آرایش زنان میانماری

آرایش صورت،آرایش زنان میانماری

آرایش صورت،آرایش زنان میانماری

آرایش صورت،آرایش زنان میانماری

آرایش صورت،آرایش زنان میانماری

منبع : مشرق