آشنایی با بازی محلی دستمال پشتی

بازی محلی دستمال پشتی,بازی محلی,بازی دستمال پشتی,بازی محلی ایرانی,بازیهای ایرانی,روش بازی دستمال پشتی,مراحل بازی دستمال پشتی,دستمال پشتی,ایران مطلب

بازی محلی,بازی دستمال پشتی

آشنایی با بازی محلی دستمال پشتی

ایران مطلب : تنها وسیله مورد نیاز در این بازی یک دستمال است. هرچه تعداد بازیکنان در این بازی از چهار نفر بیش‌تر باشد بازی جذاب تر می‌ شود. همه افراد به شکل دایره و رو به داخل روی زمین می‌ ‌نشینند. یکی از بچه ‌‌ها به عنوان گرگ مشخص شده و در حالی ‌که دستمال را در دست دارد دور دایره پشت افراد دیگر می‌ ‌چرخد. او باید بدون این که افراد متوجه شوند دستمال را به پشت سر یکی از بازیکنان بیندازد. آن بازیکن باید دستمال را برداشته و دور بازیکنان دیگر به دنبال گرگ بدود تا او را بگیرد. نوع حرکت او باید دقیقا مانند حرکت گرگ باشد. اگر گرگ مسیرش را از بین بچه ‌‌ها انتخاب می‌ کند او نیز همان مسیر را برود. اگر موفق به گرفتن گرگ شد گرگ در جای او می‌ ‌نشیند و او گرگ می‌ ‌شود اما اگر بازیکنی که دستمال به پشت سرش افتاده متوجه نشود و گرگ یک دور کامل دور بچه ‌‌ها بچرخد بچه ‌‌ها همه با هم می‌ خوانند: «تخم مرغ گندیده یکی ز ما رنجیده». در این صورت کسی که متوجه دستمال نشده برمی ‌خیزد و در وسط دایره می‌ ‌نشیند. این روند تا تمام شدن افراد ادامه می‌ ‌یابد تا برنده مشخص شود.

منبع : tebyan.net