آشنایی با بازی محلی پنج سنگ

معرفی بازی محلی هفت سنگ

آشنایی با بازی محلی پنج سنگ


ایران مطلب :
این بازی در محلهای سرپوشیده و فضاهای محدوتر هم قابل اجراست. بازی با به کار گیری پنج سنگ گرد که کمی بزرگتر از فندق باشند انجام می‌ گیرد. این بازی دارای مراحل مختلف است و بین دو یا چند نفر انجام می‌ گیرد. هر بازیکن که بتواند از یک مرحله و مراحل بعدی با موفقیت عبور کند همچنان بازی را ادامه می‌ دهد اما اگر در یک مرحله ببازد بازی توسط فرد بعدی ادامه می‌ یابد. به همین ترتیب هرکس تمام مراحل ده گانه بازی را زودتر به پایان برساند برنده خواهد بود.

در این بازی نفر اول سنگ ‌ها را در دست گرفته و بروی زمین می‌ ریزد سپس یکی از آن‌ها را برداشته و در حالی که با یک دست آن را بالا می‌ اندازد با همان دست باید یکی از سنگ ‌های روی زمین را برداشته و سپس سنگی که به بالا انداخته را بگیرد و به  همین شکل بقیه سنگ ‌ها را از روی زمین جمع کند.

در مرحله دوم کار کمی سخت تر شده و باید سنگ ‌ها را دو به دو از روی زمین جمع کند. همینطور در مرحله سوم یک مجموعه سه تایی و یک سنگ تکی و در مرحله چهارم هر چهارسنگ را با یک دست جمع کرده و سنگی که به بالا انداخته را با همان دست بگیرد. در مرحله بعد باز هم کار سخت تر می‌ شود و بازیکن باید سنگ ‌ها را یکی یکی از داخل دروازه ای که با دست دیگرش در روی زمین ایجاد می‌ کند به شکلی عبور دهد که با سنگ ‌های دیگر برخورد نکند. این بازی مراحل دیگری هم دارد که مربیان عزیز برای دانش آموزان توضیح می‌ دهند.

 منبع : tebyan.net