آفتاب گرفتن لژیونر ایرانی در قطر + عکس

جواد نکونام اینگونه یک روز آفتابی خود را می‌ گذراند.

آفتاب گرفتن لژیونر ایرانی در قطر

آفتاب گرفتن لژیونر ایرانی

جواد نکونام که با تیم متمول العربی قطر تا پایان این فصل قرارداد دارد اینگونه یک روز آفتابی خود را می‌ گذراند.

آفتاب گرفتن لژیونر ایرانی در قطر

آفتاب گرفتن جواد نکونام

جام نیوز