آقا من کار دارم…

یعنی همین دیگه من میگم آدم باید همیشه بالا ترین چیز را از خدا بخواد وهیچگاه تسلیم نشه تا خدا یه اوچیگشو بهش بده
من شخصا هر چی خواستم بهم داده البته تا امروز داده انشاالله از این به بعدشم میده
من که همیشه شکر گزارشم و خیلی خیلی می پرستمش