آن یکی خر داشت، پالانش نبود – مولانا

آن یکی خر داشت، پالانش نبود
مولانا

آن یکی خر داشت، پالانش نبود
یافت پالان، گرگ خر را در رُبود

کوزه بودش، آب می‌نامد به دست
آب را چون یافت، خود کوزه شکست