آیا آفرینش همه انسان‏ها از خاک است یا فقط آفرینش آدم و حوا؟
جواب :  


  از دیدگاه قرآن و روایات، مسلماً آفرینش انسان‏ها از خاک است: فَإِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ تُرابٍ‏. توضیح این مطلب به دو صورت ممکن است: الف) تغذیه و رشد انسان از گیاهان و حیوانات است. گیاهان و حیوانات نیز از خاک تغذیه مى‏کنند. بنابراین انسان نیز از خاک است. ب ) پدر و مادر همه ما «آدم و حوا» از خاک آفریده شده‏اند؛ پس همه ما منشأ خاکى داریم. این دو مطلب هیچ منافاتى نیز با یکدیگر ندارند؛ یعنى، هم آدم از خاک بوده و هم همه ما از خاک نشأت گرفته‏ایم.