آیا اخلاق نسبى است توضیح دهید؟ چرا با اینکه مثلا لباس سفید مستحب است‏ولى براى زنان زننده است؟
جواب :  


  اخلاق از نظر اسلام، امرى نسبى نیست و ارزش‏هاى آن ثابت است. عدالت، تقوا، عفاف و… اصول لایتغیرى است که به هیچ وجه از دیدگاه اسلام نسبى و قابل تغییر نیست؛ چرا که اخلاق در اسلام متکى بر وحى است و وحى مستند به علم مطلق الهى است، نه متکى بر آرا و اندیشه‏هاى بشرى که همواره در حال تغییر و تحوّل است. البته آنچه که شما نوشته‏اید (لباس سفید و…) این مسأله متأثر از فرهنگ عمومى جامعه است که بنا به دلایل تاریخى و فرهنگى، به پوششى خاص عادت شده و لذا تغییر آن بسیار دشوار است. بلى پوشیدن لباس سیاه مکروه است و مسلماً پوشش فعلى و رنگ آن، مشکلاتى را براى خانم‏ها به همراه دارد؛ ولى تغییر این رویه، به نمونه‏اى بهتر و فاقد محذورات شرعى و اخلاقى، کارى بسیار دشوار و نیازمند طرح و برنامه‏ریزى و توجیه فرهنگى مى‏باشد که امید است با توجه بیشتر مسؤولان، این مشکل به گونه‏اى صحیح حل گردد.