آیا از نظر اسلام مسأله ارتباط با روح جایز است در صورت مثبت بودن‏پاسخ، مراحل دستیابى به آن را توضیح دهید؟
جواب :  


  اگر مقصودتان از ارتباط با ارواح احضار روح باشد شرعا جایز نیست.