آیا درست است که در ازدواج، هیچ فرقى بین یک دختر و کالاى یک مغازه‏نیست؟
جواب :  


  گرچه متأسفانه در برخى موارد با دختران همانند یک کالا رفتار مى‏شود و یا برخى دختران خود را به عنوان کالا عرضه مى‏کنند؛ ولى باید توجه داشت که تفاوت بسیارى بین کالاى مغازه‏ها و یک دختر وجود دارد. چرا که کالا هیچ اختیارى از خود ندارد؛ ولى دختر در قبول یا رد مختار است. ثانیاً خواستگار، دختر را به عنوان شریک و همراه در زندگى مى‏خواهد نه به عنوان یک کالاى مصرفى. البته اگر کسى به چشم کالا به دخترى نگاه کند، بالاترین خلاف اخلاقى را مرتکب شده است؛ چرا که ارزش انسانى یک فرد را در حد کالایى پایین آورده است. هم‏چنین اگر دخترى خود را به عنوان کالا عرضه نماید، خود را در حد یک کالا بى‏مقدار کرده است. ما با بخشى از انتقادات شما موافقیم؛ به ویژه در برخى از فرهنگ‏ها که براى دختران شأنى قائل نیستند و یا اختیارى براى آنان باقى نمى‏گذارند. ولى روند خواستگارى از دختر روندى طبیعى است و تقریباً در اکثر نقاط دنیا وضعیت به همین منوال است؛ گرچه دختر نیز مى‏تواند خواهان کسى باشد و در حقیقت از او خواستگارى کند. به نظر مى‏رسد باید دیدگاه خود را نسبت به زندگى و مقدمات آن تغییر دهید و خوشبینانه‏تر برخورد کنید. ان‏شاءاللَّه خواستگار مناسبى که هم شما او را بپسندید و او نیز شما را، برایتان پیدا خواهد شد و با تشکیل زندگى سالم، درخواهید یافت که زندگى نیز یک مساعى و همکارى است؛ نه خرید و فروش و تبادل. از دعا به درگاه خداوند به ویژه پس از خواندن نمازها غافل نشوید.