آیا روح اموات از کارهاى خوب و بد بازماندگان خوشحال و ناراحت مى‏شود?
جواب :  


  آنچه در این زمینه در روایات اهل بیت (ع) آمده است آن است که عمل آدمى با مرگ قطع مى‏گردد جز از سه چیز : ۱- صدقه جاریه (مانند مدرسه مسجد درمانگاه باغ و درختى که مردم از آن بهره مى‏برند و …). ۲- سنت نیکى که فرد بجاى گذارده و بعد از او دیگران ادامه مى‏دهند. ۳- فرزند صالحى که براى پدر استغفار کند.(بحار ج ۱۰۴ ص ۱۰۲) البته در اعمال بد بازماندگان اگر شخص فوت کرده نقشى نداشته باشد شریک نخواهد بود؛ ولى بسیار متفاوت است که مردم کارى را از بازمانده‏اى ببینند و براى پدر و یا مادر او طلب مغفرت کنند و یا اینکه بگویند «پدرش بسوزد» روشن است که این حالات و گفته‏ها نیز بر میت داراى تاثیر است.