آیا قمه‏زنى جایز است؟امام، خامنه‏اى و فاضل: با توجه به اینکه قمه‏زدن در زمان حاضر، به علت عدم قابلیت پذیرش و نداشتن هیچ گونه توجیه قابل فهم، باعث وهن و بدنام شدن مذهب مى‏شود، باید از آن خوددارى گردد.امام، استفتاءات، ج ۳، سؤالات متفرقه، س ۳۷؛ خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۱۴۶۱؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج، س ۲۱۷۳.۱
مکارم: عزادارى خامس آل عبا از مهم‏ترین شعائر دینى و رمز بقاى تشیع مى‏باشد؛ ولى بر عزاداران عزیز لازم است از کارهایى که موجب وهن مذهب مى‏گردد و یا آسیبى به بدن آنها وارد مى‏کند، خوددارى کنند.مکارم، makaremshirazi.org،قمه زنى.
نورى: قمه‏زنى اشکال دارد.نورى، استفتاءات، ج ۲، س ۵۹۷.
تبریزى: عزادارى خامس آل عبا از مهم‏ترین شعائر دینى و رمز بقاى تشیع مى‏باشد؛ ولى بر عزاداران عزیز لازم است از کارهایى که موجب وهن مذهب و سوء استفاده دشمنان اسلام و اهل بیت(ع) مى‏شود، اجتناب کنند.تبریزى، استفتاءات، س ۲۰۰۳ و ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴.