آیا کاردرویشان اهل‏سنت که با انجام حرکاتى خنجروامثال‏اینهارادربدن خود فرو مى‏کنند بدون‏کوچکترین خونریزى‏صحیح است‏?
جواب :  


  درویشان و مرتاضان در سراسر جهان چنین کارهایى انجام مى‏دهند و هیچ اختصاصى به پیروان یک دین و مذهب ندارد و حتى ارتباطى به عقیده به خدایى ندارد. هر کس مى‏تواند با ریاضت‏هاى طولانى و آموزش‏هاى لازم چنین کارهایى را انجام دهد. چنان چه هم اکنون در هندوستان مرتاضان کارهایى شگفت‏آور انجام مى‏دهند ولى این نوع ریاضت‏ها از نظر شرع مقدس اسلام حرام بوده و موجب خروج انسان از حد اعتدال مى‏گردد. بلى ریاضت‏هاى مشروع براى خودسازى و تقرب یافتن به خدا در دین وجود دارد که مرحله نخست آن پرهیز از محرمات و عمل به واجبات است و اگر کسى جدا پى‏گیر مطلب باشد توانایى‏هایى در او ایجاد مى‏شود فوق آنچه دراویش بدان مى‏بالند. همانند خبر از آینده و یا تصرف در طبیعت و … (براى توضیح بیشتر در این موارد به کتاب «نشان از بى‏نشان‏ها» مراجعه فرمایید).