آیا نماز و روزه در همه ادیان الهى وجود دارد؟ آیا حجاب و اجتناب ازنگاه به نامحرم در همه ادیان الهى وجود دارد؟
جواب :  


  طبق تصریح قرآن کریم، نماز و روزه در همه ادیان الهى وجود داشته است و بر طبق تورات و انجیل و حتى گفته‏هاى باقى‏مانده از زرتشت، حجاب بر زنان واجب بوده و نگاه به نامحرم حرام بوده است. البته حجاب در ادیان الهى گذشته کمى سخت‏تر از حجاب اسلامى بوده است. براى آگاهى بیشتر ر.ک: حجاب در ادیان الهى، على محمدى آشنانى.