آیه‏اى که براى بیدار شدن از خواب تلاوت مى‏شود، کدام است؟
جواب :  


  سه آیه آخر سوره کهف را هنگام خوابیدن بخوانید و ساعت مقرر را در دل بگذرانید. بهتر است هنگام قرائت و خوابیدن با وضو باشید.