آیا موکل و همزاد نوری وجود دارد؟

اساسا چیزی به نام همزاد وجود ندارد و در متون دینی از آن خبری نیست . البته برخی کلمه همزاد را در مورد ((جن )) به کار می برند. این استعمال هر چند درست نیست ; ولی جن وجود واقعی دارد و قرآن مجید و روایات با صراحت تمام به وجود آن گواهی می دهند. نسبت به این که از چه زمان و چگونه مسئله همزاد شایع شده است , اطلاع دقیقی نداریم ; لیکن احتمال می دهیم این مسئله از خرافات باستانی و عقاید پیش از اسلام باشد.
در هر صورت برخی گفته اند مقصود از همزاد، موجودی به نام جن می باشد به این معنا که غیر از انسان ها، موجودات دیگری به نام «جن ها» وجوددارند که در ردیف انسان ها و کنار آنها از آن یاد می شود نه آن که هر انسانی یک همزادی در باطن خود و یا در سایه خود داشته باشد. در عالم هستى برخى از موجودات غیرمحسوس‏اند و با حواس طبیعى و عادى، قابل درک نیستند. یکى از این موجودات «جن» است. جن که در اصل معنا و مفهوم «پوشیدگى» دارد، از چشم انسان پوشیده است. قرآن وجود این موجود را تصدیق کرده و سوره‏اى به نام «جن» نیز در قرآن وجود دارد. در قرآن گاهى از این موجود به «جانّ» نیز یاد مى‏شود.۰
ماهیت و حقیقت این موجودات، چندان براى ما روشن نیست؛ ولى از پاره‏اى آیات و روایات مى‏توان به برخى از مشخصات این موجود دست یافت، از جمله:
۱ – از آتش آفریده شده و خلق آن پیش از خلق انسان است.حجر/ ۲۷ – الرحمن/ ۱۵.
۲ – جن نیز مانند انسان مکلف و مسؤول است.ذاریات/ ۵۶.
۳ – دسته‏اى از آنها مؤمن و گروهى کافر، عده‏اى از آنها نیک‏کردار و برخى از آنها زشت‏کردارند.جن / ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ – احقاف / ۳۱.
۴ – بعضى از آنها مرد و مذکر و پاره‏اى دیگر زن و مؤنث هستند و تولید نسل نیز مى‏کنند.جن/ ۶.
۵ – آنها زندگى مى‏کنند و مى‏میرند.احقاف / ۱۸. نگا: المیزان، ج ۲۰، ص ۴۱.
۶ – داراى شعور و اراده‏اند و مى‏توانند با سرعت حرکت کنند. مانند قصه حضرت سلیمان و تخت بلقیس، ملکه سبا.نمل / ۳۹ – ۳۸.
۷ – مسخّر انسان مى‏گردند. البته در قرآن در این خصوص، تنها به قضیه حضرت سلیمان اشاره شده است که علاوه بر پرندگان، وحوش و انسان‏ها، جن‏ها نیز در اختیار و به فرمان حضرت سلیمان بودند.نگا: نمل / ۱۷ تا ۳۹ – سبأ / ۱۴ – ۱۲ – انبیاء / ۸۲.
۸ – در روایات آمده است که «جن مؤمن» براى پیامبران و امامان، مسخر مى‏شوند و خدمت مى‏کنند و کسانى که به اذن الهى از ولایت تکوینى برخوردارند، مى‏توانند جنیان کافر را تحت فرمان خویش درآورند. نگا: معارف قرآن، ص ۳۱۲ – ۳۱۳.
۹ – از پاره‏اى آیات قرآنى و روایات معلوم مى‏شود که جنیان به پیامبر خداصلى الله علیه وآله وسلم ایمان دارند .