آیت الله جوادی آملی:حضرت مهدی(ع) اگر الان ظهور کنند هفت میلیارد انسان را با عقل اداره می کند

استاد عالی حوزه علمیه قم گفت: کسی که به خود و جامعه رحم ندارد، بی عقل محسوب می شود.

 آیت الله جوادی آملی دردرس اخلاق هفتگی خود که با حضور طلاب، دانشجویان و اقشار مختلف برگزار شد، افزود:کثرت پرونده های قضایی در دادگاه ها و عدم رانندگی صحیح از بی عقلی است. کسی که به خود و جامعه رحم ندارد، بی عقل محسوب می شود.

اهم اظهارات این استاد علی حوزه علمیه را در ادامه بخوانید.

    * دنیا جای خوبی است به شرطی که انسان دنیا را به عنوان معبر بداند و این عالم را قرارگاه خود نبیند.
    * برخی انسان ها در دنیا درختی زندگی می کنند. اصل و ریشه درخت ترقی ندارد و آنچه که از درخت بالا می آید فروعات آن است.
    * طبق فرمایش امیرالمومنین(ع) انسان اگر راحتی می خواهد قلم خود را زمین نگذارد. طلبه و دانشجو با اتلاف وقت، عمر خود را آتش نمی زند و تا زنده است و نفس می کشد از علم دست برنمی دارد.
    * جامعه فهیم را به راحتی می توان اداره کرد. حضرت مهدی(ع) اگر الان ظهور کنند هفت میلیارد انسان را با عقل اداره می کند.
    * دنیا خیلی چیزها را به انسان می دهد و برخی از این موارد انسان را رها می کنند. انسان باید عمر خود را در راهی مانند خدمت به مردم صرف کند که برای او ماندگار است و از چیزهایی که او را رها می کنند قبل از رهایی او را کنار بگذارد.
    * نیاز انسان در دنیا، برزخ و قیامت قطعی است. با ضوابط مثل خرید و فروش و روابط مانند رابطه پدر و پسر، نیاز های دنیایی برطرف می شود.
    * برای رفع نیاز بعد از مرگ باید از همین دنیا جمع آوری کنیم.