ابراز خرسندى روسیه از همکارى براى صدور قطعنامه جدید برضد ایران

روسیه امروز (شنبه) از همکارى با شش قدرت دنیا در خصوص صدور پیش نویس قطعنامه جدید برضد دولت ایران ابراز خرسندى کرد.

به گزارش سرویس اخبار سیاسى آریا به نقل از خبرگزارى شین هوا ، میخائیل کامینین سخنگوى وزارت امور خارجه روسیه گفت ما از همکارى با سایر قدرتهاى دنیا در خصوص تنظیم پیش نویس قطعنامه اى که تحریمهاى سخت ترى را برضد ایران تحمیل مى کند خرسندیم


این در حالى است که وى تاکید کرد این قطعنامه نهایى برضد ایرانیان نیست .


وى افزود عکس العمل سایر اعضاى شوراى امنیت سازمان ملل متحد نیز در خصوص قطعنامه جدید شنیدنى است.


سخنگوى وزارت امور خارجه روسیه گفت قطعنامه صادر شده نسخه نهایى نیست .


ما به گفتگو هاى خود درباره قطعنامه جدید ادامه خواهیم داد .


انگلیس ، روسیه ، فرانسه ، چین ، آلمان و آمریکا روز پنجشنبه گذشته در خصوص صدور قطعنامه جدید بر ضد ایران به توافق رسیدند .


قطعنامه جدید تحریمهاى سخت ترى را برضد ایرانیان اعمال خواهد کرد .