ابرهای قهوه ای آسیا عامل افزایش دمای کره زمین
 
images/20070804/asman.jpg
 
جام جم آنلاین: نتایج مطالعه ابرهای قهوه ای آسمان جنوب آسیا نشان میدهد این ابرها حرارت خورشیدی را در قسمت های پایینی جو تا حدود ۵۰ درصد افزایش می دهند.
محققان می گویند همراه شدن اثر گرمایی گازهای گلخانه ای با تاثیر این ابرها که حاوی فلزات کمیاب دوده و سایر ذرات هستند برای ذوب شدن یخ های هیمالیا که طی نیم قرن گذشته رخ داده کافی است.
این یخ ها بخش عمده ذخیره آب رودخانه های آسیا شامل یانگ تسه و رود گنگ را فراهم می کنند و لذا تامین کننده آب بیلیون ها تن از ساکنین کره زمین در چین ، هند و دیگر کشورهای جنوب آسیا هستند. درصورتی که ذوب شدن سریع این ذخایر یخی که سومین توده یخی بزرگ سیاره زمین هستند ادامه یابد اثرات جبران ناپذیری را بر جنوب و شرق آسیا اعمال خواهد کرد.
بر اساس این مطالعه ذرات دوده موجود در ابرهای قهوه ای روند گرم شدن اتمسفرتوسط گازهای گلخانه ای را تا ۵۰ درصد افزایش می دهد.