اتصال سیم پلوپز، خانه‌اى را در تبریز به آتش کشید

مدیر روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى تبریز گفت: اتصال کلید روشن و خاموش پلوپز برقى در داخل یک انبارى باعث بروز حریق در یک منزل مسکونى شد.


محمدامین خوش نیت در گفت و گو با خبرنگار آریا در تبریز افزود: وقوع یک فقره آتش سوزى امروز در منزلى واقع در کوى ولیعصر تبریز به ستاد عملیاتى سازمان آتش نشانى تبریز گزارش شد.وى در ادامه اظهار داشت: بعد از اعلام، بلافاصله ماموران آتش نشانى ایستگاه پنج ( دروازه تهران ) با حضور در محل حادثه ، عملیات اطفاى حریق را آغاز کردند.مدیر روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى تبریز افزود: در ادامه ماموران موفق شدند بعد از ۵۵ دقیقه ضمن خاموش کردن آتش از سرایت آن به واحدهاى مجاور جلوگیرى کنند.وى اضافه کرد: در این حریق که به علت اتصال کلید پلوپز برقى در داخل انبارى این منزل روى داده بود، بسیارى از لوازم منزل در آتش سوخت و ۲ نفر از ساکنان این منزل نیز که از ناحیه دست و صورت دچار سوختگى شده بودند به مراکز درمانى انتقال یافتند.


ایازى / خبرنگار آریا در تبریز