زبان یاد بگیرید تا مغزتان توانمندتر شود

یادگیری زبان ثانویه بر روی مغز

طبق تحقیقات دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا، یادگیری یک زبان جدید باعث بهبودی عملکرد و قابلیت مغز در هر سنی می‌شود؛ مطالعه برای تأثیر مثبت دو زبانگی، برای اولین بار نیست که انجام شده است؛ اما این مطالعه نشان داد یادگیری یک زبان می تواند در جلوگیری از پیرشدن و از کارافتادگی مغز موثر باشد. در این آزمون، بزرگسالان انگلیسی زبان در کلاس‌های زبان چینی که طی دو ماه بود شرکت کردند، آنها حتی یک کلمه از این زبان نمی‌دانستند. قبل و بعد از هر کلاس برای مشاهده اتصالات مغز، آنها در یک رزونانس مغناطیسی قرار گرفتند.

نتایج نشان داد این فعالیت با درجات مختلف خیلی موثر بوده است و اثر نگهداری آن پایدار است؛ در این فرآیند مشاهده شد جوانان و افراد مسن از نظر یادگیری مانند هم هستند و بدون در نظر گرفتن پیشرفت تحصیلی نشان می‌دهد یادگیری و تمرین زبان دوم می‌تواند ابزار بسیار عالی برای حفاظت و افزایش قابلیت های مغز باشد. یادگرفتن یک زبان (لغات، گرامر، تلفظ) می‌تواند به عنوان یک تمرین در نظر گرفته شود تا قدرت مغز و حافظه را بیشتر کند و از پیرشدن و از کارافتادگی مغز جلوگیری کند.

یادگیری زبان ثانویه بر روی مغز