اثر حفاظت بخش چای سبز در برابر سرطان
images/20070811/Tea.jpg جام جم آنلاین: تحقیقات نشان می دهد چای سبز به افراد کمک می کند دفاع متابولیکشان را در برابر سموم موثر درایجاد سرطان افزایش دهند.
به گزارش ساینس دیلی کاتچین های چای سبز در مقادیری معادل با آنچه در ۸ تا ۱۶ فنجان نوشیدنی آن موجود است و تولید آنزیم ها ی متعلق به خانواده گلوتاسیون s – ترنسفراز GST را افزایش می دهد. آنزیم های GST دردفاع بدن دربرابر مواد شیمیایی و دیگر توکسین های مسبب سرطان نقش مهمی دارند و این آنزیم ها مواد سرطان زا را به مواد شیمیایی غیر سمی تبدیل می کنند.