اثر ضدسرطانی ترکیبات رنگی میوه ها و سبزیجات


 
images/20070822/color.jpg
 
جام جم آنلاین: ترکیبات رنگی به نام آنتوسیانیدها که رنگ های قرمز ، ارغوانی و آبی میوه ها و سبزیجات را سبب می شوند به حفاظت در برابر سرطان کولون کمک می کنند.
بررسی ها در موش آزمایشگاهی و نیز در سلول های سرطانی کولون انسان نشان داده است آنتوسیانین ها به میزان قابل ملاحظه ای از رشد سلول های سرطانی روده می کاهند.
همچنین محققان دریافته اند در برخی موارد کمی تغییر ساختار ملکول های آنتوسیانین ، خواص ضد سرطانی آن را افزایش می دهد.
محققان در تلاشند این ترکیبات را شناسایی کرده و دریابند کدامیک بهترین اثرات را بر سلامت اعمال می کنند.