اجرای طرح اکرام خانواده‌‌های نیازمند با مشارکت کاربران تبیان

به گزارش خبرینه و به نقل از خبرگزاری مهر، محمدرضا سلطانی شیرازی، افزود: موسسه تبیان به کار گیری تمامی ظرفیت ‌های خود برای فعالیت ‌های خیرخواهانه و کمک به نیازمندان را از وظائف ذاتی خود می‌ داند. به همین منظور، این موسسه که ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با کاربران خود دارد، از سال ‌های گذشته با ایجاد بستری برای به کار گیری ظرفیت ‌ها و جلب پشتیبانی کاربران در راستای تحقق اهداف خیرخواهانه خود، «طرح اکرام» را اجرا می‌ کند.

وی ادامه داد: عواید حاصل از  مشارکت کاربران وب سایت تبیان و جمع آوری وجوهات نقدی از آن ‌ها، منجر به تهیه و توزیع ۵ تن برنج در میان ۴۸۰ خانوار مستمند جامعه در استان ‌های تهران و سیستان و بلوچستان در ماه رمضان سال ۱۳۹۵ شد.

هدف موسسه تبیان از این امر، اشاعه فرهنگ نوع دوستی و دست گیری از نیازمندان در بین کاربران خود است. طرح اکرام تبیان که هرساله با مشارکت کاربران وب سایت تبیان و با هدف کمک به نیازمندان اجرا می‌ شود.