احمدی مقدم درباره فروش سربازی گفت

فروش سربازی از زبان احمدی مقدم

اخیراً سردار احمدی مقدم مقام ارشد انتظامی در مورد فروش سربازی گفته است: هر چند سال یک بار به غائبین معافیت‌هایی داده می‌شود و برای این‌که عفو مجانی نشود باید افراد جریمه‌ای بپردازند.

فروش سربازی از زبان احمدی مقدم

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: فردی که  ۲۰- ۱۰ سال غایب بوده با محرومیت‌های اجتماعی مواجه بوده و با مشکلات دست و پا زده و اگر قرار شده که این افراد خسارت‌هایی بپردازند این جایزه و فروش نیست.

سردار احمدی‌مقدم با بیان این مطلب که حدود ۱۰ درصد از سربازان از قبل از انقلاب تا به حال به هر دلیلی غیبت می‌کنند گفت: اگرچه قانون وظیفه عمومی باید سختگیرتر شود و این افراد را دستگیر کند و ما راه را تعیین می‌کنیم؛ اما اگر به دلایلی کسی نیامد و این سال‌ها گذشته است باید خسارت‌هایی را بپردازند تا مسئله حل شود.

با وجود این سخنان، باید پرسید آیا این روش راهی برای افزایش غیبت‌های آماده به خدمتان نمی‌شود؟ در صورتی که فرد بداند می‌تواند ۱۰ سال بعد با پرداخت جریمه مشکل سربازی خود را حل کند، آیا این موضوع سبب نمی‌شود افراد به تصور آن‌که بعدها جریمه‌ی غیبت خود را بدون مشکل خواهند پرداخت، عامدانه از معرفی خود برای خدمت سربازی خودداری کنند؟