اخراج محترمانه سرمربی کره ای تیم ملی والیبال

«وضع پارک کی وون برای هدایت تیم ملی والیبال ایران هنوز مشخص نیست.» این را سعید درخشنده ، دبیر فدراسیون والیبال می گوید.
آیا این روزها ، آخرین روزهای حضور این مربی کره ای در ایران است؟ یزدانی خرم ، رئیس فدراسیون والیبال به شکل غیرمستقیم به این سوال ، پاسخ مثبت می دهد: تیمهای والیبال نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان ما جهانی شده اند ، از این رو ما هم باید برای تداوم پیشرفت آنها جهانی فکر کنیم.
پارک در سطح آسیا می تواند برای ما مفید واقع شود اما در سطح جهانی نه.
بدین ترتیب باید منتظر برکناری قریب الوقوع پارک کی وون بمانیم و این در شرایطی است که این مربی کره ای ۲ سال دیگر با تیم ملی والیبال قرارداد دارد. آیا برکناری او با پرداخت غرامت از سوی فدراسیون همراه خواهد بود؟ یزدانی نگران این مساله نیست : ما برای اخراج پارک کی وون دلیل داریم.
تیم ملی والیبال طی چند ماه اخیر ۲ باخت غیرقابل توجیه داشته است ، یکی مقابل تایلند در بازی های آسیایی و دیگری مقابل قطر در بازیهای غرب آسیا. همین باختها باعث شده تا ۴ پله در رنکینگ جهانی سقوط کنیم و تنها کسی که در این زمینه باید جوابگو باشد سرمربی کره ای تیم ملی است.
یزدانی در مورد زمان برکناری پارک و جانشین احتمالی او هم می گوید: ما تا آخر اسفندماه برای معرفی سرمربی جدید فرصت داریم. پس عجله ای نیست. از طرفی با توجه به حضور تیم ملی والیبال در مسابقه های جهانی مربیان مطرح زیادی در چند هفته اخیر برای هدایت تیم ملی اعلام آمادگی کرده اند و ما سعی داریم با مطالعه دقیق یکی از آنها را گزینش کنیم.