ادامه حملات موشکی حزب الله به اسراییل


images/20060718/israel.jpg جام جم آنلاین: مبارزان حزب الله لبنان در باسخ به حملات اسراییل دوشنبه شب ۱۷ ژوییه مناطق مختلف شمال اسراییل را هدف حملات موشکی قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، در حمله موشکی مبارزان حزب الله لبنان به شهر صفد در شمال اسرائیل دستکم ۶ اسراییلی زخمی شدند.
مبارزان حزب الله لبنان همچنین نه شهر و شهرک دیگر واقع در الجلیل در شمال اسرائیل موشک باران کردند.
بندر حیفا سومین شهر بزرگ اسرائیل نیز دوشنبه شب بار دیگر هدف حملات موشکی حزب الله لبنان قرار گرفت.
بیش ۵۰۰ هزار نفر از ساکنان مناطق شمال اسراییل از بیم حملات موشکی مبارزان حزب الله لبنان در پناه گاه ها به سر می برند و بندر حیفا مبدل به شهر ارواح شده است.