ادعای بازیگر سینما: همسرم همزمان در عقد شوهر سابقش نیز می‌باشد!

خبر آنلاین : یکی از بازیگران سینما که دادخواست ابطال عقد دائم خود از همسرش را ارائه کرده بود، با حکم دادگاه تجدیدنظر به ادامه زندگی مشترک محکوم شد.
 مدتی قبل یکی از بازیگران سینما و تلویزیون با حضور در مجتمع قضایی خانواده، دادخواست ابطال عقد خود و همسرش را ارائه کرد.
این بازیگر مدعی شد ۱۲ سال قبل با همسرش که بعد از سال‌ها از یکی از کشورهای اروپایی به ایران بازگشته بود، ازدواج کردم.
وی در ادامه اظهاراتش به قاضی دادگاه خانواده گفت: مدتی قبل متوجه شدم که همسرم زمانی که با من ازدواج کرد، همزمان در عقد شوهر سابقش نیز بوده است. به همین دلیل خواستار ابطال عقد دائم خود با این خانم هستم.

دادگاه خانواده با توجه به اظهارات این بازیگر، حکم ابطال عقد دائم وی و همسرش را صادر کرد اما با شکایت همسر این بازیگر به رأی دادگاه،‌ پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شد.
همسر این بازیگر مدارک و مستندات خود را به دادگاه تجدیدنظر ارائه کرد و مدعی شد که ۵ سال قبل از ازدواج دوم، از همسر اولش جدا شده است که این مدارک را سفارت ایران در کشور محل زندی وی تأیید کرده بود.
این‌بار دادگاه تجدید نظر، حق را به همسر بازیگر داد و رأی دادگاه بدوی را به نفع همسر بازیگر نقض کرد.
همسر این بازیگر مدعی شد که اظهارات شوهرش نادرست است و او برای فرار از پرداخت ۵۰۰ سکه مهریه، تصمیم گرفته است با این ترفند از او جدا شود.