ارتباط تلفنی ، زندگی دختر نوجوان را تباه کرد

دختر نوجوان وقتی به دنبال تماسهای تلفنی مرد جوانی با وی آشنا شد، نمی دانست که زندگی خود را تباه می کند.
به گزارش «جام جم»، هفته پیش مردی به اداره آگاهی قم مراجعه و از مرد شروری شکایت کرد.
شاکی در تشریح ماجرا به پلیس گفت: ۲روز پیش ، دختر ۱۵ساله ام برای انجام کاری از منزل خارج شد و آن روز به خانه برنگشت تا این که روز بعد وقتی به منزل بازگشت ، بیان کرد مرد جوانی که تلفنی با هم آشنا شده بودند، او را به منزلش برده و مورد آزار و اذیت قرار داده و بعد در یکی از محله های شهر او را رها کرده است.
ماموران انتظامی قم با اطلاعاتی که از شاکی و دخترش به دست آوردند، مرد آزارگر را تحت تعقیب پلیس قرار دادند تا این که چند روز پیش در منزل اجاره ای اش دستگیر شد.
با انتقال متهم به مرکز پلیس قم ، وی مورد بازجویی قرار گرفت و به جرم خود اعتراف کرد و گفت: ۲ماه پیش ، به دنبال یک تماس تلفنی با دختر نوجوانی آشنا شدم و کم کم ارتباطمان ادامه یافت. روز حادثه دختر نوجوان با من تماس گرفت و خواست مرا ملاقات کند.
بنابراین به یکی از پارکهای شهر رفتیم و پس از پرسه زدن در پارک و چند خیابان ، او را به منزلم دعوت کردم و در یک لحظه وسوسه شدم و او را مورد آزار و اذیت قرار دادم.
بنابراین گزارش ، متهم با قرار قانونی روانه بازداشتگاه پلیس شد و تحقیقات تکمیلی از وی ادامه دارد.