ارتباط دختر و پسر قبل از ازدواج براى آشنایى با همدیگر چگونه است؟
جواب :  


  آشنایى دختر و پسر اگر براساس ضوابط شرعى باشد اشکالى ندارد البته اسلام دوستى مخفیانه دختر و پسر را ولو به بهانه ازدواج نهى مى‏کند چه این که آسیب‏هاى جبران ناپذیرى را بدنبال دارد بنابراین اگر دختر و پسرى همدیگر را مى‏پسندند بهتر آنست که بصورت غیر مستقیم در مورد خانواده همدیگر تحقیق کنند و بعد از آن با اطلاع خانواده با همدیگر صحبت کنند و در صورت تفاهم ازدواج کنند. بسیارى از این ارتباطات دختر و پسر قبل از ازدواج جنبه احساسى دارد و نیازهاى جنسى در واقع پشت صحنه است منتها براى اینکه جنبه مثبتى به آن ارتباط بدهند مى‏گویند براى رسیدن به تفاهم براى ازدواج است. لذا توصیه مى‏شود ابتدا خانواده همدیگر را شناسایى کنید بعد از اینکه به این نتیجه رسیدید که خانوده‏ها از ابعاد مختلف به هم نزدیک هستند و وصلت بین این دو خانواده مناسب است آنگاه از طریق آنچه عرف است و در جامعه ما مرسوم مى‏باشد به خواستگارى رفته و صحبتهاى ابتدایى براى تفاهم بیشتر انجام بگیرد زیرا بیشتر اوقات آن صحبت‏هاى دختر و پسر موجب مى‏شود قبل از تفاهم علاقه شدید در طرفین به وجود یاید و آنگاه همه چیز را تحت‏الشعاع قرار دهد و قدرت انتخاب را از آنها بگیرد که معمولاً نیز چنین مى‏شود و بیشتر ازدواج‏هاى این چنینى نیز با شکست مواجه مى‏شود.