ارتباط کمر درد با تغییرات مغزی


 
images/20070218/DTI.jpg
 
جام جم آنلاین: تحقیقات جدید نشان می دهد کمر درد حاد با تغییرات فیزیکی مغز ارتباط دارد. به گزارش BBC ، یک گروه از محققان آلمانی دریافته اند که مبتلایان به این بیماری تغییرات ریزساختاری در نواحی پردازش کننده درد در مغز را تجربه می کنند.
محققان می گویند شاید یافته های فوق به درمان کمردرد کمک کند.
برای این مطالعه محققان برای بررسی تفاوت های مغز بین مبتلایان و داوطلبان سالم از تکنیک تصویربرداری به نام DTI استفاده کرده و دریافتند مغز بیماران مبتلا به کمردرد مزمن در مقایسه با مغز داوطلبان سالم ریزساختار فعالترو پیچیده تری داشت. این تغییرات در نواحی رخ داده بود که با پردازشگر درد ، هیجان و پاسخ به درد ارتباط دارند.
به گفته سرپرست این تحقیق دکتر یورگن لوتز از دانشگاه مونیخ مشکل اصلی در مورد کمردرد مزمن این است که اطرافیان و پزشک معالج وجود درد واقعی را باور کنند.
به هرحال تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا مشخص شود تغییرات فیزیکی علت درد هستند یا آنکه در نتیجه درد ایجاد می شود.