ازدواج اجبارى در پاکستان ممنوع شد

مجلس پاکستان در حال بررسى طرحى است که در صورت تصویب آن اجبار زنان به ازدواج ممنوع مى شود.به گزارش سرویس اجتماعى آریا به نقل از خبرگزارى آسوشیتدپرس ، حزب حاکم پاکستان این طرح را ارائه کرده و بر اساس آن تخطى از این قانون به حداکثر سه سال زندان و جریمه نقدى منجر خواهد شد.همچنین بر اساس این قانون هر کس براى جلوگیرى از تقسیم ثروت و ارثیه خانوادگى مانع از ازدواج زنان شود به حداکثر هفت سال زندان محکوم مى شود.دولت پاکستان سال گذشته نیز قوانینى را جهت اعاده حقوق زنان به تصویب رساند که بر اساس آن اجبار زن به ازدواج با فردى از خانواده و یا طایفه متخاصم ممنوع اعلام شد.شوکت عزیز، نخست وزیر پاکستان در خصوص قانون در حال بررسى اعلام کرد هر قانونى که با احکام قرآن مطابقت نداشته باشد، به تصویب نخواهد رسید.