ازدواج با یک محکوم به مرگ

این ماجرا با یک دوستی مکاتبه ای شروع شد با شعر وشاعری شکوفا شد و به ازدواج منتهی شد.
به گزارش اسوشیتدپرس، جیمز لویس مورگان و ترسی کاپ زن و شوهری هستندکه به صورت مکاتبه ای با هم ارتباط برقرار کردند و این ارتباط منجر به این شد که تریسی کاپ که مقیم ناتینگهام شایر انگلیس بود ۵ بار به دیدن مورگانبرود که در امریکا زندانی بود.
این رابطه عاشقانه چهارسال و نیم پیش آغاز شد. تریسی مورگان در طول این مدت ۵ بار همراه پسر ۱۵ ساله اش به دیدن دوست مکاتبه ای خود در زندان رالی رفت.
مورگان در مصاحبه با تلویزیون WRAL گفت شعر او مرا تحت تاثیر قرار داد. او در شعرش مرا “محبوب من” خطاب کرده بود، من به او نوشتم هیچکس در زندگی من تا به حال مرا “محبوب من” خطاب نکرده بود.
جیمز مورگان ۵۲ ساله در سال ۱۹۹۷به علت قتل پاترینا لینت به مرگ محکوم شد. همسر جدید او می گوید که ما بارها در مورد جنایتی که مورگان مرتکب شده بود صحبت کردیم و من تمام جزییات را می دانم.
مرکز دارالتادیب رالی اعلام کرد مورگالن دومین فردی است که طی ۵ سال گذشته در این زندان ازدواج می کند اما او تنها محکوم در صف مرگ است که ازدواج می کند.
مسسولان زندان به این زوج اجازه دادند که در طی مراسم ازدواجشان دست همدیگر را بگیرند. آنها اجازه دارند هفته ای حدود یک ساعت ونیم از پشت شیشه با هم ملاقات داشته باشند.