ازدواج داماد ۱۰۳ساله در مصر

این مرد ۱۰۳ ساله برای سومین بار با یک زن ۵۷ ساله ازدواج کرد. همسر اول این مرد فوت کرده و همسر دومش نیز طلاق گرفته است.

مرد مسن مصری ۴۰ فرزند و نوه دارد و در عصر پادشاهان مصری که از خانواده محمد علی پاشا هستند و دوران اشغالگری انگلیسی ها زندگی کرده و شاهد وقوع انقلاب‌های مصری تا دستیابی به استقلال بوده است.


داماد مسن کشاورز است. او گفته که مهریه همسر اولش چند قرش بوده، اما مهریه همسر سومش هزاران لیره است.


یک شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۸