ازدواج زوجی با ۵۸ سال تفاوت سن

مرد ۲۴ ساله آرژانتینی با زنی ۸۲ ساله ازدواج کرد.
به گزارش بی بی سی، رینالد و واوکچه داماد در سانتفه در شمال آرژانتین به خبرنگاران گفت : من همیشه زن های پخته! را دوست داشته ام و اهمیت نمی دهم دیگران چه می گویند.
ادلفاو ولپس عروس ۸۲ ساله و داماد خیال دارند برای ماه عسل به ریو دوژانیرو بروند. علاقه رینالدو به این زن از وقتی شروع شد که در ۱۵ سالگی پس از مرگ مادرش با او زندگی کرد.
داماد گفت عشق همسرش را به زندگی تحسین می کند و برای او ارزش ویژه ای قائل است.