مراسم ازدواج قورباغه ها در هند! + عکس

آنها معتقدند که اگر هنگام عروسی قورباغه ها ،درگیری میانشان پیش بیاید،آن سال از خشکسالی و بی آبی در امان هستند.آنها معتقدند که این نشانه خوبی برای رسیدن باران است.

در سرتاسر دنیا مردم رسم و رسومات خاصی دارند که بسیاری از آنها موجب تعجب همگان می شود.یکی از این اعتقادات عجیب و رسوم خاص،عروسی قورباغه ها و درگیری آنها در روز عروسی شان است.

عروسی قورباغه ها

ازدواج قورباغه ها

ازدواج در قورباغه ها

عروسی دو قورباغه در هند

در روستای Takhatpur، هند مردم روستا عقاید عجیبی دارند.آنها معتقدند که اگر هنگام عروسی قورباغه ها ،درگیری میانشان پیش بیاید،آن سال از خشکسالی و بی آبی در امان هستند.آنها معتقدند که این نشانه خوبی برای رسیدن باران است.

همچنین مردم سراسر هند معتقدند قورباغه ها دارای توانایی های فوق العاده ای هستند و روز عروس آنها نیز روز خوبی محسوب می شود.

مردم این روستای دورافتاده هند،از روز قبل از مراسم قورباغه ها را با رنگ پرتقالی و گلهای وحشی زینت کرده و در تدارک مراسم هستند.

پس از انجام مراسم نیز آنها به راز و نیاز با خدایشان پرداخته و از او سپاسگزاری کرده و برای این زوج تازه به هم رسیده نیز دعا می کنند.سپس آنها را به نزدیکی یک رودخانه برده و برای ماه عسلشان آنها را تنها می گذارند!!