ازدواج پیامکی فقط یکسال دوام آورد

دختر و پسری که از طریق پیامک با هم آشنا شده و به عقد هم درآمده بودند، پس از یکسال با حضور در دادگاه خانواده از هم جدا شدند.

زوج جوانی که یک سال قبل به عقد هم درآمده بودند، با حضور در شعبه ۲۶۸ مجتمع قضایی خانواده، به صورت توافقی از هم جدا شدند.

مرد جوان که ۲۴ ساله بود، به قاضی حسن عموزادی رئیس شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده گفت: حدود ۲ سال قبل، به صورت اتفاقی به یک خانم، پیامک ارسال کردم و بعد از اینکه از وی عذرخواهی کردم،‌ کم‌کم ارتباط پیامکی من و آن خانم آغاز شد.

وی با بیان اینکه ساکن تهران است و آن دختر ساکن تبریز، ادامه داد: حدود ۶ ماه این رابطه ادامه داشت و بعد از آن تصمیم گرفتیم با هم قرار گذاشته و همدیگر را ببینیم.

مرد جوان ادامه داد: بالاخره همدیگر را دیدیم و بعد از آن دیدار حضوری، تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم. خانواده دو طرف با این وصلت به شدت مخالف بودند ولی در نهایت وقتی اصرار ما را دیدند، با ازدواج ما موافقت کردند.

وی در ادامه اظهاراتش افزود: تنها یک هفته از اولین دیدار ما گذشته بود که همسرم را با مهریه ۵۱۴ سکه بهار آزادی به عقد خود درآوردم. اما گذشت یک سال از زمان عقد، نشان داد که ما تصمیم اشتباهی گرفتیم و نمی‌توانیم با هم زندگی کنیم.

زن جوان نیز گفت: در طول این یک‌سال متوجه شدیم که به هیچ وجه با هم تفاهم اخلاقی نداریم و باید از هم جدا شویم. ما از روی احساسات با هم ازدواج کردیم و تازه متوجه اشتباه خود شدیم.
وی با بیان اینکه راضی به ادامه این زندگی نیست ادامه داد: من هم تمام مهریه خود را برای طلاق و جدایی از همسرم می‌بخشم.

قاضی عموزادی نیز بعد از شنیدن اظهارات این زوج، حکم طلاق توافقی آنها را صادر کرد.


فارس