از تلفن همراه خود زیاد استفاده نکنید!

از تلفن همراه خود زیاد استفاده نکنید!

نتایج تحقیقات نشان می دهد استفاده زیاد از تلفن همراه ، خطر ابتلا به نوعی تومور مغزی را به شدت افزایش می دهد.


به گزارش سرویس علمی خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری فرانسه از پاریس محققان مرکز بین المللی تحقیقات درباره سرطان اعلام کردند استفاده زیاد از تلفن همراه خطر ابتلا به نوعی تومور مغزی را افزایش می دهد. البته نتایج این تحقیقات باید در مرکز بین المللی تحلیلهای تلفن مورد بررسی قرار گیرد.


قرار است نتیجه این تحقیقات در بسیاری از کشورها مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود ایا ارتباطی میان استفاده از تلفن همراه و برخی از تومورهای مغزی وجود دارد یا خیر.