از روغن درخت خرما می توان برای سوخت هواپیما استفاده کرد


 
images/20070715/nakhl.jpg
 
جام جم آنلاین: یک پروفسور برزیلی گفت: می توان از روغن درخت خرما برای سوخت رسانی به هواپیما استفاده کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی الرایه، اکسپدیتو بارنت افزود درخت خرما در برزیل فراوان وجود دارد و می توان از این امکان به خوبی استفاده کرد.
وی اضافه کرد این تحقیق طی دو سال گذشته در آژانس فضایی آمریکا در حال بررسی است تا بتوان از روغن برخی گیاهان و درختان بویژه روغن درخت های خرما برای سوخت رسانی هواپیما استفاده کرد.