آخرین خبر از استخدام آموزش و پرورش در سال ۹۹

جدیدترین خبر استخدامی از وزارت آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش: ۷۳ هزار نفر در آموزش پرورش استخدام می‌شوند. جذب این تعداد نیرو در وزارت آموزش پرورش بی سابقه است و از این نظر امسال از درخشان‌ترین سال‌های آموزش و پرورش است.

۲۸ هزار نفر از طریق ماده ۲۸ و از بین لیسانسیه و با آزمون استخدامی پذیرفته می‌شوند .

۲۵ هزار نفر با تغییر وضعیت مثلا تغییر وضعیت از حق التدریسی، جذب آموزش پرورش می‌شوند.

۲۰ هزار نفر از طریق کنکور جذب دانشگاه فرهنگیان می‌شوند که از همان سال اول حقوق می‌گیرند و سال‌های تحصیلشان هم جزو سنواتشان حساب می‌شود.