استفاده از پسته در یک رژیم غذایی سالم می‌تواند باعث کاهش خطر بیماری‌‌‌های قلبی شود.

محققان آمریکایی اعلام کردند، استفاده از پسته در یک رژیم غذایی سالم می‌تواند باعث کاهش خطر بیماری‌‌‌های قلبی شود.


به گزارش یونایتدپرس، سارا گابئور دارای فوق‌تخصص از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا تحقیقی را در مورد کنترل تغذیه برای بررسی اثرات پسته بر بهداشت قلب و کاهش بیماری‌‌های قلبی انجام داده است.

موضوعات تحقیق، رژیم غذایی با چربی کلی ۳۵‌درصد و چربی اشباع شده ۱۱ درصد را برای ۲ هفته دارا بودند. آنها ۳‌ رژیم غذایی را هر کدام برای ۴ هفته مورد آزمایش قرار دادند که بین هر کدام ۲ هفته فاصله بود.

هر سه رژیم غذایی از کلسترول پایینی برخوردار بودند. رژیم غذایی بدون پسته، رژیمی با ۲۵ درصد چربی در کل و ۸ درصد چربی اشباع شده بوده است. رژیم با پسته دارای ۱۰ تا ۲۰ درصد انرژی ناشی از پسته‌ها بوده است.نتایج این تحقیق در مجله تغذیه کلینیکی آمریکا منتشر شده و نشان داد که استفاده از رژیم غذایی دارای ۲۰ درصد پسته در مقایسه با رژیم غذایی کنترل شده میزان لیپوپروتئین‌‌‌های کم‌غلظت یا LDL و لوسترول بدخیم را ۱۲ درصد کاهش داده و رژیم غذایی دارای ۱۰‌درصد پسته میزان کلسترول LDL را تا ۹ درصد کاهش می‌دهد که عامل کاهش ۹ و ۱۲ درصدی بیماری‌‌‌های قلبی خواهد بود.