استقبال گسترده مردم عراق از پخش سریال ایرانى کمکم کن در تلویزیون عراق

پخش سریال ایرانى «کمکم کن »در یکى از شبکه هاى تلویزیونى عراق با استقبال گسترده مردم این کشور مواجه شده است .

به گزارش سرویس هنری آریا به نقل از واحد برونمرزی صدا و سیما؛ مجموعه سریال تلویزیونى ایرانی« کمکم کن »که با عنوان ساعدونى در لبنان و سوریه به عربى ترجمه شده است با پخش از شبکه تلویزیونى النخیل در جنوب عراق مورد استقبال گسترده خانواده هاى عراقى قرار گرفته است .


پیش ازاین نیز پخش سریالهاى ایرانى مردان انجلس ؛ امام على( ع ) ؛ تنها ترین سردار ؛ این ماه پنهان است ؛ ابن سینا ؛ ولایت عشق و مریم مقدس درشبکه هاى تلویزیونى عراق مورد توجه مردم این کشور قرار گرفته بود .