اسفندی

دقت کردین اسفندیا چقده با پرستیژ راه میرن ..؟؟!
همیشه سرشون بالاست وبا غرور و با گامهای بلند و سریع و محکم حرکت میکنن !!… انگار همیشه اون بالا بالاها سیر میکنن .. اصلا زمین برای یه اسفندی اصلا مناسب نیس … آخه از جاهای کوچیک خوشمون نمیاد احساس خفگی بهمون دست میده …