اسلام با فقر مخالف است و از طرفى دستور به قناعت داده است این دوچگونه با هم قابل جمع‏اند
جواب :  


  قناعت به معناى پذیرش فقر نیست؛ بلکه به معناى پرهیز از مصرف گرایى است و در این جهت فرقى بین افراد ثروتمند و فقیر نیست و این یک قانون اخلاقى است که داراى نتایج مادى و معنوى فراوانى است مانند: ۱ – تأمین عدالت در جامعه ۲ – عدم رواج مصرف گرایى ۳ – سوق سرمایه‏ها به سوى تولید و خدمات و رفاه عمومى ۴ – رشد معنوى انسان.