اشتباه استقلال در چاپ نام حامیان مالی
در دیدار برابر راه‌آهن


اشتباه استقلال در چاپ نام حامیان مالی


خبرگزاری فارس: شرکت تولیدی پیراهن استقلال، با اشتباه در چاپ نام حامیان مالی (اسپانسر) این تیم، به این باشگاه ضرر زد.


به گزارش خبرگزاری فارس، قرار بود تیم فوتبال استقلال مقابل راه آهن با حک نام پنج اسپانسر روی پیراهن‌هایشان به میدان برود؛ اما این تیم مقابل راه آهن با دو اسپانسر MDF خزر و ایرانول به میدان رفت.
قضیه از این قرار بود که شرکت تولیدی مجید، فقط یکی از دو CD تبلیغاتی حامیان مالی استقلال را برای این بازی در نظر گرفته بود. این در شرایطی بود که باشگاه از شرکت های دستمال لطیف و کاشی البرز برای این بازی پول گرفته بود و باید این اشتباه را در بازی های آینده جبران کند.